1. make help
  2. one of:
  3. make
  4. make modules
  5. sudo make modules_install
  6. sudo update-initramfs -c -v -k
  7. sudo update-grub